แหวนเพชรประกบ

เพชรกลางปรินเซสคัทน้ำหนัก0.14กะรัต เพขรมาคี4เม็ดน้ำหนักรวม0.60กะรัต เพชรที่ขาแหวน32เม็ดน้ำหนักรวม0.22กะรัต ตัวเรือนทอง90%น้ำหนัก4.62กรัม