วิธีการเลือกซื้อเครื่องประดับอัญมณี

1.หากท่านต้องการซื้อเครื่องประดับอัญมณีซักชิ้น ก่อนอื่นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะ4ประการ(4Cs)ของอัญมณีที่ท่านต้องการเลือกซื้อ ได้แก่สี(color) ความสะอาด(clarity) การเจียระไน(cut) และน้ำหนัก(carat) 2.คนขายอัญมณีเป็น “c” อีกตัวหนึ่ง คือconfidence/ความเชื่อมั่น คนขายที่ดีต้องมีความรู้ความสามารถช่วยแนะนำลูกค้าในการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับที่เหมาะสมกับรสนิยมและงบประมาณของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 3.อัญมณีหรือพลอยแบ่งเป็น2ประเภท คืออัญมณี/พลอยเนื้อแข็งและอัญมณี/พลอยเนื้ออ่อนโดยพลอยเนื้อแข็งได้แก่ ทับทิม ไพลิน บุษราคัม เขียวส่องและพลอยตระกูลซัฟไฟร์ซึ่งมีค่าความแข็งเท่ากับ9 ส่วนพลอยเนื้ออ่อนได้ทัวร์มาลีน การ์เนต แทนซาไนท์ […]